Sv. Anna a sv. Jáchym - obyčejní lidé z Nazareta. Narodí se jim neobyčejná dcera. Bůh s ní počítal už od počátku. Stvořil ji bez hříchu. Čistou. Krásnou. Vybral si ji.

Maria žila prostý, skromný život. Zasnoubila se s Josefem. Vpád archanděla Gabriela. Mariino ANO, které změnilo celý svět. Ano, na které čekalo celé nebe. Početí z Ducha svatého. - Nepochopitelný zázrak.

Mariina pokora. Mariina tichost - vše uchovávala ve svém srdci. Maria spěchá za Alžbětou do hor. Společná radost. Josef chce Marii opustit. Z vlastních sil by ji k sobě vzít nedokázal. Nutná pomoc archanděla ve snu. Náročná cesta do Betléma ve vysokém stupni těhotenství. Porod na neuctivém místě ve chlévě.

Porod samotného Boha. Na slámě.

Obří úžas nad nepochopitelnou milostí... Maria a Josef, obyčejní lidé hledí do tváře Bohu.

Návštěvy šestinedělky - pastýři, tři králové z daleké země.

Útěk do Egypta s malým dětátkem.

Skrytý život rodiny truhláře, vychovávajícího nevlastního syna.

12letý Ježíš vědomě zůstane ve chrámě a způsobí tím rodičům bolest.

Do 30 let žil Ježíš skrytý život s rodinou. Byl u smrti Josefa.

Maria 3 roky chodila po světě s Ježíšem.

Ježíšova smrt. - Mariina ohromná bolest.

Ježíšovo vzkříšení - vítězství - Mariina ohromná radost, úžas..

Ježíšovo nanebevstoupení.

Maria s apoštoly přijímá Ducha svatého.

Mariino dalších x-let na zemi, se sv. Janem.

Smrt.

Mariino nanebevzetí ...

Korunovace Marie na Královnu nebe, země a vesmíru.

Obyčejná pokorná, prostá, chudá žena je královnou..

 

Žije...