Odpustek je odpuštění časných trestů za hříchy, které může být úplné (plnomocné odpustky), nebo částečné. Odpustky může člověk získat buď pro sebe, nebo pro duše v očistci.

JAK takové odpustky získat? Přijde mi, a je mi to líto, že se o tom moc neví.

Všichni tuším víme-že odpustky lze získat kolem svátku všech svatých a zemřelých. Po přijetí eucharistie, návštěvě hřbitova, a modlitby na úmysl sv. Otce - Otče náš a Zdrávas Maria, vyznání víry + blízká svátost smíření a člověk nesmí mít zalíbení ani v lehkém hříchu.

To víme. Ale kdo z vás ví, že odpustky lze získávat po celý rok?

Je spoustu možností jak na to. Moc pěkný článek sepsal otec Petr tu na Signálech:

https://otecpetr.signaly.cz/1601/odpustky-co-to-je-jak

https://otecpetr.signaly.cz/1601/odpustky-ii-cast

Hodně informací je v knížce Enchiridion odpustků.

Odpustek se dá získat společnou modlitbou Růžence, či modlitbou Růžence v kostele, či půlhodinovou četbou Písma, či půlhodinovou adorací + ostatní věci nutné ke získání odpustků.

Je mi docela líto, když tuto možnost máme, že ji často nevyužíváme, či se o ní neví:(

Můžeme pomoci spoustě duším.

 

V době postní - je to teď dost aktuální:-)-jsou tyto možnosti:

b)      Pobožnost křížové cesty

Plnomocný odpustek bude propůjčen za vykonání křížové cesty.

 

Podmínky:

-              Křížová cesta musí být vykonána právoplatným způsobem

-              Musí obsahovat 14 zastavení. Vyobrazení utrpení Páně přitom není podmínkou.

-              Projítí křížové cesty (14 zastavení). Téma a forma je na volném uvážení. Přesto je záhodno, prorozjímat všechna jednotlivá zastavení.

-              Pokud při veřejné pobožnosti nemohou všichni účastnící kráčet křížovou cestou aniž by to rušilo, pak postačí, pokud od zastavení k zastavení půjde ten, kdo pobožnost vede.

-              Ti, kdo se z vážných důvodů nemohou účastnit na křížové cestě, (nemocní, pohybově postižení…) mohou získat plnomocné odpustky, pokud se nejméně půl hodiny věnují četbě a rozjímání o Kristově utrpení. (63)

 

c)      Modlitba před vyobrazením Ukřižovaného.

Každý pátek během postní doby získají plnomocné odpustky věřící, kteří po svatém přijímání rozjímavě vykonají následující modlitbu před vyobrazením Ukřižovaného (ať už obrazem nebo křížem):

 

      „Hleď, dobrý Ježíši. Před Tvou tváří se vrhám na kolena a v hloubce srdce Tě pokorně prosím: vtiskni mému srdci živoucího ducha víry, naděje a lásky; pravou lítost nad mými hříchy a pevnou vůli se polepšit. S vroucí účastí a hlubokou bolestí hledím na Tvých pět ran a uvažuji při tom, co o Tobě předpověděl prorok David: „Probodli mé ruce i nohy,spočítali všechny mé kosti.“

 

Během ostatních dní roku budou za tuto modlitbu propůjčeny částečné odpustky. (22)

 převzáno odsud:

http://www.eucharistie.cz/czech/texty/odpustky/odp2.html

Na výše uvedeném odkazu jsou i další možnosti, jak odpustky získat.

Denně lze získat jeden odpustek.

V neděli Božího milosrdenství - neděle po neděli Vzkříšení, lze získat od Boha Milost úplného odpuštění vin a trestů. Více informací zde - https://latroj.signaly.cz/1503/milost-uplneho-odpusteni-vin-a

 Využívejme prosím těchto možností, které máme!