Moc se mi líbí modlitba růžence. Líbí se mi i to, jak se tajemství růžence v týdnu střídají. Líbí se mi, jak se propojují s mým životem...

Pondělí - radostná tajemství. Když se jej v pondělí modlím, přijde mi to jako super start do nového týdne. Život Panny Marie, pokorný, prostý, do jejích všedních dnů přichází anděl, ... krása Mariina ANO. „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ ... Narušil jí její plány, skočila do neznáma s odvahou... Potom spěchala do hor za Alžbětou, denně se potkáváme s lidmi.. Ale takové radostné shledání měly myslím jen Maria s Alžbětou:-). Její pokorná služba po tři měsíce u Alžběty... Skok důvěry v Nazaretu, když Josef zjistil, že je v jiném stavu... Namáhavá cesta do Betléma v posledním stádiu těhotenství... porod ve chlívě... Úcta, před narozeným Bohem, kterému byla matkou... Obětování. Nalezení 12letého Ježíše ve chrámě..

(přijde mi, že jsem blíž Panně Marii od té doby, co jsem sama matkou...)

Úterý - bolestná tajemství - propojení s našima námahama, s našimi úzkostmi, strachy, bolestma, nemocemi...

 

Středa - slavná tajemství - Radost ze Vzkříšení, z hrobu do Slávy. 40 dní se Vzkříšeným, Nanebevstoupení, čekání na Ducha svatého. Vylití Ducha svatého, Nanebevzetí Panny Marie - to musela být radost při shledání s Ježíšem:-). Korunovace P. Marie

 

Čtvrtek - rozjímání nad Ježíšovým životem... Křest, stál v řadě hříšníků... "Toto je můj milovaný Syn...", Zázrak v Káně na přímluvu Panny Marie - na svatbě, Ježíš byl pozvaný na svatbu přátel a taky tam přišel a radoval se s nimi:-), proměnění vody ve víno.. Hlásání Božího království, Proměnění na hoře - "Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte...", ustanovení Eucharistie - "Toto je moje Tělo...". Proměna chleba a vína ve své Tělo...


Pátek - utrpení Krista

Sobota - život Panny Marie, prostý život sv. Rodiny - růženec se obvykle v sobotu modlím dopoledne, při velkém úklidu, vysávání a je to moc fajn...

Neděle - Radost. Vzkříšení ... Naděje ...

a zase pondělí, a zase nový týden a znovu všechna tajemství...

Je to nádhera, jít hlouběji a hlouběji do Tajemství růžence...

Připojíte se?;-)