Archiv Duben 2017

... proč jsem miloval něco jiného než Tebe?

MODLITBA SVATÉHO AUGUSTINA: Ty jsi Kristus, můj svatý Otec, můj dobrotivý Bůh,můj veliký Král, můj dobrý Pastýř, můj jediný Učitel, můj nejlepší Pomocník, můj nejkrásnější Milý, můj živý Chléb, můj Kněz navěky, můj Vůdce do vlasti, moje pravé Světlo…


Maria

Sv. Anna a sv. Jáchym - obyčejní lidé z Nazareta. Narodí se jim neobyčejná dcera. Bůh s ní počítal už od počátku. Stvořil ji bez hříchu. Čistou. Krásnou. Vybral si ji. Maria žila prostý, skromný život. Zasnoubila se s Josefem. Vpád archanděla…