Archiv Duben 2016

TICHOST MODLITBY

TICHOST MODLITBY Tvé slovo u Boha je nejvýš požehnané, když řekneš srdečně: tvá vůle staň se, Pane. Když slovy nevládneš a jenom koktáš skrytě, stůj němě, nehybně a Bůh již vyslyší tě. Když uctít nejvíce chceš svatý majestát, hleď svatým mlčením mu…


Obraz s "chybou"

Před pár roky jsem slyšela příběh o anglickém malíři, který maloval symbolické obrazy. Po každém dokončeném díle, dříve než ho vystavil na veřejnost, svolal si své nejbližší přátele a odborníky a předložil obraz k jejich prvnímu posouzení. Věděl, že…