Láska je především modlitba a modlitba je ticho.

Antoine de Saint-Exupéry

 

Kolik času denně trávíš v naprostém tichu?
Neustále jsme nuceni něco poslouchat - druhé lidi, rádio, tv, internet, ruch města, aut...
Jak moc času strávíme v TICHU?
Tichu, které je tak moc prospěšné naší duši.
Aby se mohla zastavit. Aby mohla pobýt s Tím, který jediný ji miluje tak, jako ji nikdy nikdo jiný na zemi nedokáže milovat.

Duše nedostatkem ticha a zastavení se, strádá a nikam se neposunuje, zakrňuje a umírá.
Kolik času denně trávíš v tichu?
Je jasné, že i čas s druhými - rovná se čas s Pánem, ukrytým v druhém člověku.
Ale tohle zastavení se - je životu nutné.
Matka Tereza když jí jedna sestra řekla, že nemá čas na modlitbu, "naordinovala" dvakrát tak dlouhou adoraci. ;-)

Potrava pro duši: ticho, modlitba, Boží slovo. Jen v tichu je možné zaslechnout Ježíšův hlas.
Žárlivě střež tento čas. Čas strávený v modlitbě. A přijde pokoj do duše, který svět nemůže dát.


Pojď ke mně, Aničko (Maruško, Anežko, Liduško, Petře...) má milovaná a vzácná,
namáháš se a jsi obtížena břemeny a já Ti dám odpočinout.
Vezmi na sebe mé jho
a uč se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorného srdce
a nalezneš odpočinutí své duši.
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.
Tvůj Ježíš


Parafráze Mk 11Co o modlitbě říká Ježíš?


Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Mt 6, 6-7

Na cestu Vám může posvítit i Písmo...

Je totiž:
Svítilnou pro mé nohy a světlem pro moji stezku.  Ž 119,105
Sladší než med a žádoucnější než zlato. Ž 19,11

Tak hodně štěstí!

Ježíš na vás stále čeká v tichu. Matka Tereza

Ticho je nejvyšším stupněm moudrosti. Pindaros

Je zapotřebí mnoha hodin, v nichž bychom naslouchali v tichu. Edith Stein

V tichu se ukrývá naděje. Thomas Merton

Jako každá malba potřebuje plátno, tak každé slovo potřebuje jako svůj základ ticho. Chiara Lubich

Ticho je prvním cvičením, abychom žili jako lidé, jako křesťané; má být každodenní zkušeností, vnitřní nebo vnější. Pavel VI.

Mlčení není ctnost. Hluk není hřích. Svatá pravda. Ale rozruch, zmatek a neustálý shon moderní společnosti jsou vyjádřením prostředí v jeho největších hříších: v jeho ateismu, v jeho beznaději. Thomas Merton

Ticho, je někdy mlčením, ale vždy je nasloucháním. Madeleine Delbrel

Ztiš se, pokud chceš slyšet, jak tvoje duše zpívá. Arturo Graf

V nynějším stavu světa je celý život nemocný. Kdybych byl lékařem a někdo ode mne žádal radu, odpověděl bych: vytvoř ticho, přiveď člověka k tichu! Soren Kierkegaard

Duše potřebuje ticho k zbožňování. Alžběta od Nejsvětější Trojice

Jak plodné je ticho! Josemariá Escrivá

Bůh je přítelem ticha. Sledujte, jak příroda, stromy, tráva, květiny, rostou v tichu. Sledujte hvězdy, slunce, měsíc, jak se pohybují v tichosti. Potřebujeme ticho, abychom se mohli dotknout duší.
Matka Tereza z Kalkaty

Bůh k nám mluví, když nás nachází v tichu. Giacomo Alberione

Čím hlučnější se stává současný svět, tím víc se zdá, že Bůh mlčí.
Gertrud von le Fort

Vždycky jsem miloval poušť. Člověk usedne na pískový přesyp. Nic není vidět. Nic není slyšet. A přece v tom tichu něco září.
Antoine de Saint-Exupéry

Přiveď člověka k tichu. Jen tak je možné slyšet Boží slovo.
Soren Kierkegaard

Ticho je pomoc, kterou poskytujeme Bohu, aby s námi mohl hovořit.
Godefroid Belorgey

 

Mrkněte ještě sem : https://dobry-kafe.signaly.cz/1710/o-sile-mlceni

„Ježíš na vás stále čeká v tichu.“

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-tichu/?page=2
„Ježíš na vás stále čeká v tichu.“

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-tichu/?page=2