Převzato odtud:

http://fatym.com/view.php?nazevclanku=uzdravujici-modlitba-ruzence-s-kralovnou-pokoje-4-tajemstvi-svetla&cisloclanku=2016100078

4. KTERÝ SE PROMĚNIL NA HOŘE TÁBOR

Ježíši, v tomto desátku sv. růžence Ti odevzdávám svoje srdce a s důvěrou Tě prosím, abys ho osvobodil od hříchu sebeodmítání a nelásky k sobě samému. Můj Pane, mám pocit, že si nezasloužím dobro, že jsem neschopný, že jsem jen břemenem bez užitku. Necítím se potřebný, nevidím svou hodnotu, nevidím v sobě ani špetku krásy. Moje tělo, moje tvář, můj intelekt a schopnosti jsou tak vzdálené od ideálu dokonalosti… Co je nejhorší, mám pocit, že lidé okolo mne to cítí stejně a jejich kritika – třeba skrytá v pohledech, se mne tak bolestně dotýká.

Můj problém, to však není tělo, Pane, Ty to víš! Chybí mi láska. Dychtím po kousku lidské něhy, po pocitu, že jsem pro někoho darem. Osamělost bolí, Pane.. Raději bych sám nebyl ….

Ty, můj Ježíši, jsi se před očima svých učedníků proměnil. Tábor byl místem, kde jsi odhalil svoje Božství a najednou jsi nebyl jenom Mistrem… Ty jsi nepotřeboval ukázat svou velikost světu, udělal jsi to pro mě, abych uvěřil, že přeměníš zlo na dobro, že Ty můžeš změnit nezměnitelné a že to podstatné v člověku není vidět na první pohled.

Pane, teď Tě tu prosím, nauč mě, že má hodnota nezávisí na pohledu lidí. Přetvoř moje srdce, abych pochopil, že hodnotu nosím v sobě, protože jsi mi ji daroval Ty sám. Už při stvoření jsi do mě vložil svou důvěru a poslal jsi mne na zem, abych o Tobě svědčil. Ne o sobě, Pane, ale o Tobě a Tvé lásce.

Obdaroval jsi mne takovými hodnotami, které v kombinaci genů a prostředí nabývají neopakovatelnou, jedinečnou podobu. Odpusť, že jsem na to zapomínal, že jsem si neuvědomoval svoji hodnotu, svoji vyjímečnost. Mám svoje poslání, které jsi svěřil do mých rukou, a které nemá obdobu ve Tvém plánu spásy, ale potřebuji Tvoje Světlo a Tvé uzdravení, abych ho byl schopný vnímat. Děkuji Ti za to, můj Pane, celou svojí bytostí Ti chci děkovat. Proměň můj pohled na sebe samého, prosím Tě o to skrze rány, které znetvořily Tvoje tělo, ale nezasáhly Tvoje Božství. Zříkám se svého hříchu, Ježíši, skrze tyto rány a prosím Tě na přímluvu naší nebeské Matky Marie, která mne takto prosí:

„Drahé děti! I dnes vás chci pozvat, abyste ode dneška všechny začaly žít novým životem. Drahé děti, chci, abyste pochopily, že Bůh si vybral každého z vás, aby ho použil ve velkém plánu spásy lidstva. Nemůžete vědět, jak velká je vaše úloha v Božím plánu. Proto, drahé děti, modlete se, abyste mohly pochopit, jaký plán má Bůh s vámi. Já jsem s vámi, abyste ho mohly dokonale uskutečnit. Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.“
/25.1.1987/

Modlitba kněžského požehnání:

Mocí všech viditelných i neviditelných ran Ježíše Krista a silou Jeho Přečisté krve, ať Tě Všemohoucí Bůh osvobodí od pout zlého a daruje Tvému srdci radost a smíření se sebou. A já Tě žehnám mocí všech Kristových ran a Jeho Přečisté krve. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.