Před pár roky jsem slyšela příběh o anglickém malíři, který maloval symbolické obrazy. Po každém dokončeném díle, dříve než ho vystavil na veřejnost, svolal si své nejbližší přátele a odborníky a předložil obraz k jejich prvnímu posouzení. Věděl, že jejich kritika bude upřímná.
Když jednou dokončil obraz s náboženskou tématikou, znázorňující Ježíše, který stojí u dveří lidského příbytku a klepe na ně, ptal se svých přátel, co si o obraze myslí a jestli je tam nějaká chyba. Všichni mu obraz chválili, ale ozval se pak jeden mladý umělec a říká mu: "ale já tu vidím velkou chybu!" ukázal na dveře a řekl:" celý obraz je dokonalý, ale u dveří jsi zapomněl namalovat kliku."

Malíř, velký křesťan, odpověděl: "Hochu, až Ježíše poznáš blíž, zjistíš, že on na dveře našeho srdce jemně zaťuká. Záleží na nás, zda otevřeme. Bůh se nikdy do našeho příbytku nedobývá. Klika je vždy zevnitř."

Obraz s názvem "The Light of the World" (Světlo světa), V potemnělé až smutné krajině stojí Ježíš ve vyšívaném plášti s trnovou korunou na hlavě, v ruce drží lucernu, která prosvěcuje okolní temnotu. Klepe na dveře lidského obydlí. - Ježíš přichází jako král ve vznešeném plášti, korunovaný bolestí trnů, přináší lucernu (světlo), kterou chce darovat. Klepe na zarostlé dveře (které dlouho nikdo neotevřel) jako ten poslední žebrák (i když je králem), který možná hledá přístřeší, protože venku se blíží noc. Klepe na dveře lidského srdce.

Obraz namaloval anglický malíř William Holman Hunt (1827-1910)
 
Jan 8,12 "Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života."